Tumult Hype
Varmt välkommen till Doreen Gibbs Psykoterapi AB. (Scroll text)Mottagningen ligger vid Västra Torget! Miljön inger ett lugn, är stressreducerande  och hälsofrämjande. Lokalen är mysig med hemkänsla. Jag erbjuder:Psykoterapi individuell, par och i grupp. Stödsamtal.Basutredning för neuropsykiatrisk problematik.Handledning för behandlingspersonal och pedagoger vid behandlingshem. Egenterapi i utbildningssyfte. Försäkrings- och företagsärenden. Förebyggande insatser för ung och vuxen, anhörig, förälder, idrottsutövare och ledare.Kurser i grupper och seminarium.VisionHar som vision att stärka ditt mod, inge hopp och på sikt ge en ökad upplevelse av sinnesro utifrån dina förutsättningar. Jag specialiserar mig på att förebygga psykisk ohälsa men arbetar även med primärvård. De metoder som jag använder mig av kännetecknas av tydlig förankring i vetenskap och forskning. Du kommer att mötas av ett personligt och vänligt bemötande. Du kommer att få stöd i att gå från tanke till handling och uppleva en kännbar förändring och resultat.”Att vara vänlig även när man inte känner sig vänlig är vänlighet; att handla modigt när man inte känner sig modig är mod; att handla beslutsamt när man känner sig förvirrad är klarhet.””Vi är inte ansvariga för precis allt vi råkar ut för, däremot bär vi det fulla ansvaret för hur vi hantera det och vilken mening vi ger det.”(Guy Corneau)”Lyssna på ditt sinne men lita på ditt inre.””Så snart du kan lita på dig själv vet du hur du ska leva." Min filosofiJag arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt då vi människor är väldigt olika. Detta innebär att jag kombinerar teorier och erfarenheter från olika terapeutiska inriktningar för att möta dina och Era behov. Jag har en helhetssyn på människan där mentala, känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov alltid finns med i samtalen.Jag har en positiv syn och värdering på livet. En tron på att trots alla hinder och svårigheter som vi erfar, bär livet på möjligheter. Det finns inom varenda en av oss en inre drivkraft och en styrka att göra de förändringar som vi önskar utifrån de förutsättningar och de förmågor som vi har. Det är den förmågan som jag tillsammans med dig/er vill ta fram på nytt och förstärka under våra möten. Kännetecknande för mitt sätt att arbeta är att jag gillar det jag gör, är strukturerad, empatisk, närvarande och engagerad. Teori och praktik är viktigt men kärnan i psykoterapin är baserad på trygga möten.Jag har erfarenhet av att arbeta med människor med olika typer av svårigheter. Det är för mig en självklarhet att bemöta alla med respekt, en öppenhet oavsett etnisk bakgrund, könsidentitet eller trosinriktning.Hälsar dig varmt välkommenDoreen
Företagsvård
Försäkringsvård
Målgrupp
Adress: Brunnsgatan 28, 553 17 Jönköping - Web: www.doreen.nu - Mail: dore@doreen.nu - Mobil: 0732-50 35 20
Förebyggande insatser
Att gå i psykoterapi
Karta/vägbeskrivning
Prisuppgift
Button
Gruppaktiviteter
Kontakt
Behandlingar
Välkommen
Om mig
Om mig (Scroll text)Jag heter Doreen och är 40 år. Jag är legitimerad Psykoterapeut med en Kognitiv Beteendeterapeutisk inriktning (KBT). Är även grundutbildad Arbetsterapeut med en legitimation. Jag har lång erfarenhet av kliniskt arbete med psykisk ohälsa. Min första kontakt med arbete inom psykisk ohälsa började på ett behandlingshem med inriktning mot personlighetsstörningar och psykoser. Behandlingshemmet drevs av familjen. Arbetade inom familjens verksamhet under många år. Har därefter arbetat inom specialistpsykiatrin, Region Jönköping. Har under de senaste åren tjänstgjort inom primärvården, vid Wetterhälsan vårdcentral. Arbetat med psykologisk behandling, psykoterapi. Undervisar delar av min tjänstgöring behandlingspedagoger i samtals- och behandlingsmetodik vid Värnamos Folkhögskola.Har en erfarenhet inom rehabilitering med en bakgrund som arbetsterapeut. Arbetat som rehabiliteringskoordinator vid Försäkringskassan samt vid Region Jönköping.Har ett stort intresse för idrott både som utövare och som utbildare. Har tjänstgjort inom friskvårdsbranschen sedan unga år. Jag är utbildad, aerobics-, spinning, body pump, skivstång, styrketränings och mindfulnessinstruktör. Föreningslivet och idrott är av stort intresse.Som person tycker jag om ”enkelhet”. Jag trivs och är trygg i möten med människor. Har som ambition att följa människan, förmedla hopp, livsglädje och en balans i tillvaron. Vill även bidra till en ökad tilltro och en inre drivkraft att vilja göra gott mot sig själv och andra för att på sikt genomföra de förändringar som du behöver för att optimera livet mot den inriktning som du önskar.Legitimerad Psykoterapeut  Att vara legitimerad Psykoterapeut innebär att jag är registrerad och godkänd av Socialstyrelsen att bedriva psykoterapi med eget ansvar. Yrkestiteln är skyddad och står under Socialstyrelsens översyn. Detta innebär en trygghet och en kvalitetssäkring. Det är en säkerhet för dig som klient att få en god behandling. Jag är skyldig att beakta sekretess/tystnadsplikt vilket innebär att du kan prata om det du vill i ett tryggt sammanhang.Som psykoterapeut har jag en grundyrkesutbildning som arbetsterapeut. Utöver den krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning – Steg 1, följts av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildningen.
Att gå i psykoterapi (Scroll text)Under livet hamnar vi i situationer eller upplever händelser som är påfrestande och bekymmersamma på olika sätt. Idag vet vi att kroppen och vårt psyke har en enastående förmåga att återhämta och reparera sig, men ibland räcker inte den egna förmågan till. Det är då vi behöver få psykoterapeutisk hjälp av en leg. psykoterapeut.Psykoterapi är en psykologisk behandling med stöd i vetenskaplig forskning. Den terapeutiska relationen präglas av ett gemensamt utforskande av det inre livet och hur det påverkar tankar, känslor och relationer till sig själ och andra. Genom ökad medvetenhet om livsmönster och strategier blir det möjligt att göra en förändring. Att stanna upp och konfrontera de upplevelser och känslor som du hittills värjt dig mot kan kännas både påfrestande och skrämmande. Men också som en frigörande och helande process. Genom en ökad insikt om dig själv och hur du fungerar i möte med andra blir du mer fri att välja hur du vill leva ditt liv. När förmågan att ta ansvar för ditt liv ökar kommer du uppleva att du lever efter din fulla potential. Du känner dig modigare och tryggare och du kommer ha större ångesttolerans. Samt kunna hantera svårigheter som dyker upp i ditt liv på ett mer konstruktivt sätt. Terapin inleds med ett bedömningssamtal. Syfte är att kartlägga och utforska bakomliggande faktorer till problemområdet samt undersöka vad du vill förändra och har för mål med behandlingen. Terapin kan vara en kortare tidsbegränsad kontakt eller en längre kontakt beroende på problematiken och behovet.
Målgrupp (Scroll text)Förebyggande insatserTonåringen (13 – 19 år)Ung och vuxen (20 – 29 år)FörälderLåg självkänslaSvårigheter i vardagsbalansIdrottsutövareLedare inom idrottenFöretagsvårdFörsäkringsvårdStressÅngestDepressionPanikångestSpecifika fobierSocial fobiTvångsproblematikSömnproblematikUtmattningMedberoende problematikBasutredning neuropsykiatrisk problematik StödsamtalKriserEgen terapi i utbildningssyfte
Förebyggande insatser (Scroll text)FörälderAtt vara förälder är härligt och underbart men kan samtidigt vara väldigt utmanande och innebära stora påfrestningar för relationerna inom familjen. I alla familjer förekommer bråk och konflikter men ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder. Barnens beteende påverkar ofta föräldrar så att de agerar på ett mindre positivt och mer kontrollerande sätt. Detta kan i sin tur förvärra barnets svårigheter och på sikt påverka deras anpassning negativt. Som förälder kan man utveckla bristande självförtroende, förhöjd stressnivå, depressioner samt social isolering.Samtalen erbjuds individuellt men även i gruppformat COPE – programmet. Info om detta program finns att ta del av under fliken för ”Behandling”.ParterapiParterapi liknar på många sätt de individuella samtalen i utformningen. Par terapi är ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand. När kommunikationen och samspelet hamnat i en negativ spiral. Ofta kan även respekten för varandra avtagit. På grund av detta är det lätt att det bildas missuppfattningar och att ni har svårt att förstå varandras perspektiv. Det är lätt att såra varandra vilket gör det svårare att komma varandra nära igen. Den ena eller båda känner sig kritiserad, inte förstådd eller bekräftad.Som första steg är det av stor vikt att båda parterna i relationen får möjlighet att dela med sig av sin version på hur situationen är, hur den upplevs och uppstått. Att lyssna på sin partner utan att försvara eller förklara kan ha en positiv inverkan. Det övergripande målet är att skapa tillit mellan parterna.Ni kommer att få stöd i att se och förstå samspelsmönstret där ni båda kan känna er låsta. Centralt i parterapi är oftast att hitta en balans mellan förändring och acceptans. Vissa saker kan du ändra hos dig själv, vissa saker kan du få en större förståelse och acceptans för hos den andre. Genom en ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor kan öppenhet och tillit växa. Det destruktiva samspelsmönstret ersätts med ett konstruktivt.Parbehandling inleds med ett bedömningssamtal där båda parter är med, därefter två eller fler enskilda samtal för att till slut återföra och sammanfatta problembilden i en gemensam session. Därefter följer ett antal sessioner utefter de mål som ni vill arbeta med.Parterapin kan hjälpa er med:Att få en ökad förståelse för varandras handlande.Fördjupa dialogen i förhållandet.Skapa trygghet och tillit.Hantera frustrationer.Bryta gamla och destruktiva mönster.Hitta nya sätt att lösa problem på.Återskapa passionen.Stödsamtal/kriserStödsamtal syftar till att ge stöd i den situation som du befinner dig i. Där du kan få hjälp och sortera olika vardagliga dilemman eller bearbeta dina känslor och tankar. Ibland drabbar livet hårt och skapar stort lidande. Kriser som uppstår i livet kan vara förorsakat eller utlöst av omskakade upplevelser, sorg efter förluster av anhörig, besked om sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, olösta konflikter, olyckor m.m. En krisreaktion är en normal reaktion på onormala situationer. Många kriser kan vi ta oss igenom på egen hand och med hjälp av nära anhöriga och vänner. Men ibland behöver vi professionell hjälp. Då vi går igenom händelseförloppet både sakligt och känslomässigt i en trygg miljö. Stödsamtal under en viss tid kan ha en avlastande funktion.Tonåringen (13 – 19 år)Tonåren kan vara en härlig tid med fester, underbara kärleksrelationer och storslagna framtidsplaner. Men tonårstiden kan också vara superstressiga år med höga prestationskrav, minskad självkänsla, ovisshet i vem du är, stressrelaterade besvär, oro inför framtiden, ångest och depressiva besvär, sömnproblem m.m.Ta gärna kontakt för en dialog och vägledning!Ung och vuxen (20 – 29 år) Som ung och vuxen ställs du inför nya utmaningar i såväl relationer som studier och arbetsliv. Ibland kan det innebära stora förändringar och de val du gör idag kan ha stor betydelse för framtiden. För att kunna använda din fulla potential är det viktigt att må bra.Om du upplever att du mår dåligt på grund av oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem, sömnsvårigheter, stress, ätstörning eller annat är du välkommen att ta kontakt. Jag kommer att börja med att kartlägga hur du mår. Tillsammans med dig skapar vi oss en bild över hur ditt liv ser ut, vad som fungerar och vad som du önskar ha hjälp med att förändra eller acceptera.VardagsbalansDet finns tydliga samband mellan vad människor gör och hur de mår. Orsaken till ohälsa kan i hög grad relateras till hur vardagen ter sig och vara livsstilsrelaterad. Räcker du till? Hinner du göra sådant som gör dig glad och lycklig? Hur planerar du din vardag? Vilka prioriteringar gör du? Kanske har du kommit en bit på väg men behöver extra stöd? Vardagsbalans är konsten att finna balans för kropp och själ för en bättre hälsa. Du får stöd i att förändra ditt aktivitetsmönster, livsstil och beteende för en hälsosammare vardag där du får tid för återhämtning, minska stressorer och närmar dig en bättre vardagsbalans.Boka en tid för rådgivning.IdrottsutövareFör många är idrott det roligaste som finns och många vill träna mer och bli bättre på det de älskar mest. Den som satsar på sin idrott ska både må bra och nå toppen. När du ser idrottare utifrån ser du fysiskt starka individer och kopplar samman det med att de är trygga även psykiskt. Inom idrotten är det legitimt och av största betydelse att hålla kroppen frisk och skadefri. Men den psykiska funktionsförmågan och dess status har en mer begränsad uppmärksamhet. Frågor som rör psykisk ohälsa, psykiatrisk diagnostik och psykoterapi har varit eftersatta. Att prioritera dessa frågor har varit mer eller mindre otänkbart inom idrotten. Psykisk ohälsa är oavsett klinisk diagnos eller inte ett mänskligt lidande.Idrottsutövande omfattar både ljusa och mörka stunder, precis som livet i största allmänhet. Den omedelbara glädjen och besvikelsen i samband med framgångsrika eller misslyckade prestationer syns tydligt. Idrottsliga motgångar av olika slag innebär en mental påfrestning. Upplever du följande svårigheter som nedstämdhet, oro, stress, överträning, sömnproblem, prestationsångest, depression, ångest, utmattning, stark idrottsidentitet, perfektionism, ätstörningar m.m är du är inte ensam.Det finns hjälp att få, för att ta sig ur lidandet. Tveka inte att höra av dig för stöd!Ledare inom idrottVar god och ta del av innehållet under fliken för ”Idrottsutövare”. Cirka 30 % av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären, visar ny forskning. Idrottare lider sannolikt av psykisk ohälsa i samma eller något högre grad än normalbefolkningen. De som drabbas lider ofta i det tysta och avstår dessutom från att söka hjälp för sina problem. Grundorsaken till att idrottare tiger om sina problem kan beror på att det inte är accepterat att lida av psykisk ohälsa. Det kan uppfattas som ett tecken på svaghet. Kulturen präglas av att stå ut med själsligt obehag. Du ska prestera och vara frisk och psykiskt stark. Som idrottare har du en benägenhet till perfektionism, vilket spiller ut över livet utanför. När orosmolnen blir för många och mörka blir det ohållbart.Vad kan du göra som ledare? Vid misstanke om psykisk ohälsa ska idrottaren alltid hjälpas vidare till klinisk psykoterapeut eller psykolog. Det finns många olika anledningar till att en idrottare inte presterar sin fulla kapacitet. Det finns ett tydligt samband mellan symtom på psykisk ohälsa och skador, närliggande livshändelser och att känna missnöje med sin idrottskarriär. Viktigt att det skapas ett klimat där det är lika naturligt att tala om nedstämdhet, oro, stress, överträning, sömnproblem prestationsångest, depression, ångest, utmattning, ätstörningar m.m. Uppmuntra och stötta idrottsutövaren till att söka professionell hjälp för dessa tillstånd. Likaväl som att han/hon får hjälp med ett trasigt korsband eller en ansträngningsutlöst astma. Våga fråga, ställ frågan när du ser att någon är trött, inte lika glad som innan, eller reagerar annorlunda på träning. Det kan vara oerhört viktigt att bara våga gå fram och säga: ”Hej hur är det, jag ser att du verkar ha det jobbigt, finns det något jag kan göra?”. Första gången är svaret kanske ett ”Nä det är lugnt, det är ingenting”. Men när personen upptäcker att någon verkligen bryr sig och visar omsorg kanske de faktiskt vågar berätta.Kunskap, förebyggande insatser, tidig upptäckt och behandling är av stor betydelse för att främja en hållbar idrottskarriär som tar hänsyn till både hälsa och idrottslig prestation. Mot denna bakgrund kommer seminarium att erbjudas vid min mottagning men jag kommer också gärna till er. Välkommen att höra av dig!Egenterapi i utbildningssyfteEgenterapi i utbildningssyfte för till exempelvis blivande psykologer eller psykoterapeuter.
GruppaktiviteterMindfulness, 1 träff/vecka, 2 h/tillfälle under 10 veckor, (max 10 deltagare). Anmälan sker i förväg innan kursstart och är bindande. Preliminär start för kursen är i höst 2018. (För mer info, se under fliken för ”Behandling”).COPE – Programmet, föräldrautbildning 1 träff/vecka, 2 h/tillfälle, under 10 veckor, (max 14 – 16 deltagare). Anmälan sker i förväg innan kursstart och är bindande. Preliminär start för utbildningen är i januari 2019. (För mer info, se under fliken för ”Behandling”).
Behandlingar (Scroll text)Det finns ett stort behov av psykologisk behandling. Det råder brist på personal med kompetens för psykologisk bedömning och behandling. Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för behandling vid psykisk ohälsa behövs framförallt en kraftig ökad tillgång till psykologisk behandling.Väsentliga delar av rekommendationerna i de nya riktlinjerna avser behandling av barn och ungdomar. Den ökade psykiska ohälsan inom den gruppen ställer stora krav på tidig upptäckt och ökad tillgänglighet till psykologisk behandling.Det stora behovet av psykologisk behandling överstiger idag tillgången, vilket i kortare perspektiv kommer att leda till ökat lidande för individen och omgivningen.KBT (Kognitiv Beteendeterapi)Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod med utgångspunkt från att en persons tankar, känslor och beteenden hänger samman och går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. I KBT arbetar du med konkreta mål och hemuppgifter. Terapin går ut på att identifiera tankesätt och beteendemönster som ger upphov till ett försämrat mående. Tillsammans med terapeuten arbetar du med att förändra dessa för att kunna må bra.I KBT arbetar du framförallt med fokus på nuet och framtiden. Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till svårigheter så att dessa försvinner, minskar eller blir hanterbara så att de inte längre utgör ett stort hinder.Men även inom KBT används teorier som lyfter barndomens betydelse som till exempelvis anknytningsteorin. Den beskriver hur de första nära och känslomässiga relationerna i den tidiga barndomen påverkar ens sätt att förhålla sig till andra människor upp i vuxen ålder.KBT är den behandlingsform som i dagsläget enligt forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.Parpsykoterapi på KBT som grundI en parterapi på KBT-grund ligger fokus mer på framtiden och du arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt med tydliga mål för terapin. Terapin inleds med en kartläggning och analys av problemet för att identifiera vad som behöver förändras. Grundtanken är att förändra det som går att förändra, men också acceptera att allt inte går att ändra.  Då lär du dig leva med ofullkomligheter hos dig själv och din partner. I denna psykoterapiform arbetar du med hemuppgifter och mycket av arbetet sker därför utanför terapirummet.ACT (Acceptance and Commitment Therapy)ACT är en beteendeterapeutisk modell för psykologi som syftar till att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt liv.ACT ha sina rötter inom KBT men skiljer sig på många punkter. Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt, vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Detta har visat sig ha en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, depression, stress, smärta o.s.v. Inom ACT arbetar du med acceptans och mindfulnessprocesser för att inte behöva reagera impulsivt på det du känner och tänker. Istället kan agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för dig. Det kan vara lätt att fastna i grubblerier, känslor och upplevelser. Med hjälp av ACT kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor så att du inte får onödigt lidande.Acceptans är en stor del inom ACT med acceptans menas att du istället för att kämpa emot och försöka förändra bara accepterar det som är utanför ens egen kontroll. Ordet Commitment kan översättas med engagemang och står för att du ska engagera dig och begå handlingar som står i samklang med dina egna grundläggande värderingar och som därmed kommer att förbättra livskvaliten.För att lättare kunna acceptera saker som står utanför den egna kontrollen lär man inom ACT ut olika mindfullnesstekniker. Mindfullness är ett psykiskt tillstånd av både fokus, medvetenhet och öppenhet. När du är mindfull kan du engagera dig till fullo i det du gör eller det du har runt omkring dig. Försätter du dig i ett tillstånd får jobbiga tankar, minnen och känslor mindre påverkan på måendet och hälsan av mindfullness.I arbetet med engagemang (Commitment) läggs stor vikt på att klargöra vad som är viktigt och meningsfullt för dig, med andra ord dina på djupet viktiga värderingar. Detta arbete är för de flesta väldigt svårt eftersom det inte är naturligt att tänka i dessa banor. När de grundläggande värderingarna är kartlagda används dessa i terapin för att vägleda, inspirera och motivera dig till att ta beslut som bidrar till att göra ditt liv bättre.Mindfullness (medveten närvaro)Mindfullness är en meditationsteknik och en livsfilosofi med rötter ifrån zenbuddismen och handlar om sinnesnärvaro. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfullnessträning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfullness används också inom idrotten, i ledarskap, personligutveckling och skolan.Mindfullness handlar om att vara närvarande i nuet. För det är i nuet vi lever, det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Att ha ett accepterande förhållningssätt till dig själv och andra är en viktig del i mindfullness. Att du ser kärleksfullt och ömsint på dig själv eller i alla fall skapar en neutral självbild har stor betydelse för att du ska må bra.Att vara mindfull är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att du snabbare upptäcker dina kroppssignaler på för hög stress och dina stresstankar så att du kan bryta den onda spiralen. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt. Dina värderingar, övertygelser och mål är grunden för att välja och söka mening i livet. Mindfullness hjälper dig att: minska stress och oro, sova bättre, fokusera på det väsentliga, blir mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig, bli mer kärleksfull och medkännande, leva i balans och mer i nuet, öka ditt tålamod, öka din förmåga att möta svårigheter, öka din livskvalité och förbättra hantering av smärta.Forskning visar att mindfullness har goda effekter på minskad stress, ökad självinsikt, ökad självmedkänsla, ökad  koncentration, bättre sömn, ökad fokus, ökad uppmärksamhet och hantering av smärta.Kommer att genomföras individuellt men också i grupp. Mindfullnessgrupp påbörjas i höst.CFT (Compassion Fokuserad Psykoterapi) (Självmedkänsla)CFT är en KBT-terapi med inslag ifrån anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddistiska meditationer.I CFT arbetar du med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar.I terapin tränar du bland annat upp ett varmt omhändertagande och förhållningssätt till dig själv och andra. En styrka för att kunna hantera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Målet är att utveckla en del av dig själv som du har med dig ut i livet.Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla.Men CFT passar alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Metoden kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, ångest, oro, kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.Metoden påvisar starkt forskningsstöd och påvisar goda effekter på relationer, stress, nedstämdhet, ångest, är självkritik, empatisktrötthet och altruistiskt beteende.AnknytningsteorinAnknytningsteorin anses vara en viktig psykologisk teori för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. En del människor har lätt att leva i nära relationer, andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Om vi inte gör någonting åt det.Vi lär oss att skapa relationer genom erfarenhet. Den eller de personer som tar hand om oss när vi föds är livsviktiga för oss. Det har en tendens att prägla vårt sätt att relatera till andra människor. Jag använder mig av teorin i bedömning av relationellt förhållningssätt.Lågaffektivt bemötandeLågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende. Det tar sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Ofta reagerar de med samma affekt som de presenteras för. Orsaken till det är att affekt smittar, men att de flesta av oss som ganska små lär oss att skilja på om det är vår egen affekt eller någon annans vi känner. Det gör en del människor inte. De kan inte skilja mellan egen och andras affekt, vilket till exempel innebär att de blir arga om man skäller på dem.I arbetet med problemskapande beteende jobbar vi med tre verktygslådor:Verktyg för hantering av svåra situationer utan att trappa upp konflikter.Verktyg för utvärdering av varför det blev fel.Verktyg för förändring så att det inte händer igen.Metoden är lämplig för föräldrar, pedagoger och behandlingspersonal.MI (motiverande samtal)Motiverande samtal är en metod som hjälper människor att motivera sig till förändringar. De stärker den egna motivation till en förändringsprocess. Metoden är utforskande och bygger på samarbetet mellan klienten och terapeuten. Terapeuten leder samtalet med klienten men ska inte försöka att övertala klienten att göra den önskade förändringen. I motiverande samtal ställs istället frågor som klienten själv får reflektera över och argumentera runt, så att denne själv inser vikten av att bryta gamla vanor och påbörjar nya.Terapeuten har ett stort ansvar i att få fram individens egna tankar och idéer kring en viss given situation. Klienten blir medveten om för- och nackdelar med olika beteenden och val, och på så sätt förstärks motiveringen till förändring. Att ta sig ur negativa beteenden är viktigt, och att inse vikten av detta kan vara motiverande i sig. När man har kommit så långt så brukar man även börja se fler och fler fördelar med sin förestående förändring, och motivationen ökar ytterligare. Det centrala i metoden är att bevara individens autonomi (självbestämmande), respekt och acceptans.Processen handlar om fyra steg: engagera, fokusera, framkalla och planera. Det handlar om att bygga en relation, lyssna in och ta in så mycket information som möjligt om individens eller gruppens känslor och behov, börja utforska dem för att till slut tillsammans hitta fram till en lösning som är grundad i individens egna önskemål och driv. Arbetet kan ta olika lång tid beroende på situation.Använder mig av MI när till exempelvis klienten är ambivalent inför en förändring men också till utbildning av pedagoger och behandlingspersonal vid behandlingshem.COPE (Community Parent Education Program) FöräldrastödsprogramCOPE - programmet är ett manualbaserat och utvecklingsstödjande program lämpligt att använda i förebyggande arbete. Det kan med fördel erbjudas till alla föräldrar. Programmet riktar sig till föräldrar med barn i åldrar 3 – 12 och tonår. COPE – programmet har utarbetats i Kanada och är väl vetenskapligt utvärderat även i Sverige. Syftet är att ge föräldrar verktyg för att förstå och hantera sitt barns beteende. Genom att förbättra deras förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer vill man förbättra samspelet och minska konflikterna samt risken att barnen utvecklar allvarligare beteendeproblem på längre sikt. Programmet syftar också till att utveckla stödjande nätverk bland föräldrar och att informera om samhällets stödinsatser.I COPE – programmet arbetar man utifrån en gruppmodell som består av ca 10 – 14 föräldrar. Det är en bra grund för erfarenhetsutbyte föräldrar emellan. Grupperna kan bestå av föräldrar med såväl lättare som svårare problemtyngd. Man träffas 1ggr/veckan under 10 veckors tid. Varje träff är två timmar lång. Träffarna är strukturerade och avhandlar en strategi. Strategierna bygger på inlärningsteoretiska principer (KBT). Föräldrarna får titta på videoinspelningar som visar vanliga problemsituationer med barn. Man diskuterar föräldrabrister i inspelningen och vilka kons ekvenser de får, samt formulerar alternativa strategier som övas i rollspel och som hemuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar sitt barn, hur man kan fördela sin uppmärksamhet mellan syskon, hur man kan bortse från mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner och hur man sätter gränser effektivt. Man behandlar också problemlösningsstrategier och belöningssystem, liksom hur man kan få ett bra samarbete med skolan. COPE är till stor del deltagarstyrt och problemlösande diskussioner förs både i smågrupper och i stor grupp.De utvärderingar som har gjorts av programmet visar på goda resultat. Föräldrarutbildningen har visat sig kunna förbättra föräldrarnas förmåga att hantera barnens uppförandeproblem samt ge dem ett bättre självförtroende. De föräldrar som deltagit i kurserna uppger att de känner sig säkrare i sin föräldraroll, att stressen har minskat och familjerelationen förbättrats. Uppföljningsstudier som gjorts upp till 10 månader efter det att utbildningen avslutats tyder på att effekterna av föräldrarutbildningarna kvarstår.Startar preliminärt i januari 2019.  Ta gärna kontakt vid frågor. Välkommen med din intresseanmälan!
FörsäkringsvårdNär du drabbas av psykisk ohälsa eller behov av stöd kan du ta kontakt med din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag för stöd i finansiering av psykologiska insatser. Informera att du vill gå i psykologisk behandling hos Doreen Gibbs Psykoterapi AB. Försäkringsbolaget är välkommen att ta en direkt kontakt med mig. dore@doreen.nu
Prisuppgifter (Scroll text)Privat person 1:a bedömningssamtal 60 min 850 kr.Privat person 45 min 800 kr.Parterapi (tillsammans) 60 min 900 kr.Gruppaktiviteter: - Mindfullness, 1 träff/vecka, 2 h/tillfälle under 10 veckor, 1 800 kr/deltagare (max 10 deltagare). Anmälan sker i förväg innan kursstart och är bindande. Preliminär start för kursen är i höst 2018.- COPE – Programmet, föräldrautbildning 1 träff/vecka, 2 h/tillfälle, under 10 veckor, 1 800 kr/deltagare  (max 14 – 16 st deltagare). Anmälan sker i förväg innan kursstart och är bindande. Preliminär start för utbildningen är i januari 2019.Försäkrings- och företagsärende. Prisuppgift enl. överenskommelse.Föreningsverksamheter och företag ta kontakt med mig för prisuppgift. Det bedöms efter önskemål av önskad insats.Swish eller fakturering.Sent återbud, samma dag och uteblivet besök debiteras, faktureras. Innehar i nuläget inte vårdavtal.
KontaktTelefon: 0732 – 50 35 20Hemsida: www.doreen.nuBesöksadress: Doreen Gibbs Psykoterapi AB, Brunnsgatan 28, 553 17 JönköpingE-post: dore@doreen.nuVill du boka en tid eller veta mer?Hör av dig genom att skicka nedanstående uppgifter på min E-post:Namn*E-post*Meddelande*Jag svarar i regel inom 24 timmar.
FöretagsvårdErbjuder ert företag tillgång till förebyggande insatser som ger friska, effektiva och motiverade medarbetare som är stolta över sin arbetsgivares hälsofrämjande arbete. Hur får man ut det bästa av sina medarbetare utan att hota med negativa konsekvenser? Hur hanterar man svåra medarbetarsamtal? Hur tar man ut riktningen för sin egen karriär? Hur hanterar man den press och stress det innebär att arbeta på utsatta högre positioner? Jag erbjuder följande:Psykologisk rådgivning för alla anställda som uppvisar tidiga symtom på psykisk ohälsa.Behandling för de som uppfyller diagnos.Föreläsningar gällande stress och utmattning.Träning i att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa.Krisstöd.Konflikthantering.Handledning och utbildning i olika psykologiska tillstånd.Förutom ovanstående erbjudanden, erbjuder jag handledning i mindfullness, Compassion (självmedkänsla), MI (Motiverande Samtal) och Lågaffektivt bemötande till pedagogisk personal och behandlingspersonal.
Google Maps Generator by embedgooglemap.net
Karta/VägbeskrivningMottagningen ligger vid Västra Torget! Miljön inger ett lugn, är stressreducerande  och hälsofrämjande. Lokalen är mysig med hemkänsla.