ACT är en beteendeterapeutisk modell för psykologi som syftar till att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt liv.
ACT ha sina rötter inom KBT men skiljer sig på många punkter. Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt, vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Detta har visat sig ha en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, depression, stress, smärta o.s.v.

Inom ACT arbetar du med acceptans och mindfulnessprocesser för att inte behöva reagera impulsivt på det du känner och tänker. Istället kan agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för dig. Det kan vara lätt att fastna i grubblerier, känslor och upplevelser. Med hjälp av ACT kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor så att du inte får onödigt lidande. Acceptans är en stor del inom ACT med acceptans menas att du istället för att kämpa emot och försöka förändra bara accepterar det som är utanför ens egen kontroll. Ordet Commitment kan översättas med engagemang och står för att du ska engagera dig och begå handlingar som står i samklang med dina egna grundläggande värderingar och som därmed kommer att förbättra livskvaliten.

För att lättare kunna acceptera saker som står utanför den egna kontrollen lär man inom ACT ut olika mindfullnesstekniker. Mindfullness är ett psykiskt tillstånd av både fokus, medvetenhet och öppenhet. När du är mindfull kan du engagera dig till fullo i det du gör eller det du har runt omkring dig. Försätter du dig i ett tillstånd får jobbiga tankar, minnen och känslor mindre påverkan på måendet och hälsan av mindfullness. I arbetet med engagemang (Commitment) läggs stor vikt på att klargöra vad som är viktigt och meningsfullt för dig, med andra ord dina på djupet viktiga värderingar. Detta arbete är för de flesta väldigt svårt eftersom det inte är naturligt att tänka i dessa banor. När de grundläggande värderingarna är kartlagda används dessa i terapin för att vägleda, inspirera och motivera dig till att ta beslut som bidrar till att göra ditt liv bättre.

aCT - Acceptance and Commitment Therapy