• Tonåringen (13 – 19 år)
 • Ung och vuxen (20 – 29 år)
 • Privat personer
 • Förälder
 • Idrottsutövare
 • Ledare inom idrotten
 • Försäkrings ärenden
 • Företagsärenden
 • Samarbetets partners med avtal eller konsultuppdrag

Problem områden

 • Stress
 • Utmattning
 • Svårigheter i vardagsbalans
 • Relationsproblem
 • Kriser
 • Låg självkänsla
 • Ångest
 • Panikångest
 • Specifika fobier
 • Social fobi
 • Tvångsproblematik
 • PTSD
 • Depression
 • Sömnproblematik
 • Ätstörning
 • Medberoende problematik