Varmt välkommen till Doreen Gibbs Psykoterapi AB.
Jag heter Doreen Gibbs och är född år 1977. Jag är gift och är mamma till en dotter, född år 2002 och en son född 2008. Jag är legitimerad Psykoterapeut med en Kognitiv Beteendeterapeutisk inriktning (KBT) och är utbildad handledare inom psykoterapi. I grunden är jag utbildad arbetsterapeut med en legitimation.

Mottagningen ligger vid Västra Torget! Miljön inger ett lugn, är stressreducerande och hälsofrämjande. Lokalen är mysig med hemkänsla.

Doreen Gibbs Psykoterapi

Jag har lång erfarenhet av kliniskt arbete med psykisk ohälsa. Min första kontakt med arbete inom psykisk ohälsa började på ett behandlingshem med inriktning mot personlighetsstörningar och psykoser. Behandlingshemmet drevs av familjen. Arbetade inom familjens verksamhet under många år. Har därefter arbetat inom specialistpsykiatrin, Region Jönköping. Har under de senaste åren tjänstgjort inom primärvården, vid Wetterhälsan & Wasas vårdcentral. Arbetat med psykologisk behandling, psykoterapi. Har undervisat behandlingspedagoger i samtals- och behandlingsmetodik vid Värnamos Folkhögskola.
Har en erfarenhet inom rehabilitering med en bakgrund som arbetsterapeut. Arbetat som rehabiliteringskoordinator vid Försäkringskassan samt vid Region Jönköping.
Har ett stort intresse för idrott både som utövare och som utbildare. Har tjänstgjort inom friskvårdsbranschen sedan unga år. Jag är utbildad, aerobics-, spinning, body pump, skivstång, styrketränings och mindfulnessinstruktör.

Föreningslivet och idrott är av stort intresse. Som person tycker jag om ”enkelhet”. Jag trivs och är trygg i möten med människor. Har som ambition att följa människan, förmedla hopp, livsglädje och en balans i tillvaron. Vill även bidra till en ökad tilltro och en inre drivkraft att vilja göra gott mot sig själv och andra för att på sikt genomföra de förändringar som du behöver för att optimera livet mot den inriktning som du önskar.

Legitimerad Psykoterapeut

Att vara legitimerad Psykoterapeut innebär att jag är registrerad och godkänd av Socialstyrelsen att bedriva psykoterapi med eget ansvar. Yrkestiteln är skyddad och står under Socialstyrelsens översyn. Detta innebär en trygghet och en kvalitetssäkring. Det är en säkerhet för dig som klient att få en god behandling. Jag är skyldig att beakta sekretess/tystnadsplikt vilket innebär att du kan prata om det du vill i ett tryggt sammanhang.

Som psykoterapeut har jag en grundyrkesutbildning som arbetsterapeut. Utöver den krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning – Steg 1, följts av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildningen.

Jag erbjuder:

  • Psykoterapi individuell, par och i grupp.
  • Telefonrådgivning
  • Digitala möten
  • Basutredning för neuropsykiatrisk problematik.
  • Handledning och utbildning inom psykologiska ämnen för pedagoger, omsorg och behandlande personal, företag och idrottsverksamheter.
  • Egenterapi i utbildningssyfte.
  • Försäkrings- och företagsärenden.
  • Förebyggande insatser för ung och vuxen, anhörig, förälder, idrottsutövare och ledare.
  • Kurser & seminarium individuellt & i grupper.

Vision

Jag har som vision att stärka ditt mod, inge hopp och på sikt väcka en ökad upplevelse av sinnesro utifrån dina förutsättningar. Jag specialiserar mig på att förebygga psykisk hälsa inom primärvården. De metoder som jag använder mig av kännetecknas av tydlig förankring i vetenskap och forskning. Du möts av ett personligt, lugnt och vänligt bemötande. Du får stöd i att gå från tanke till handling och uppleva en kännbar förändring och resultat.

”Att vara vänlig även när man inte känner sig vänlig är vänlighet; att handla modigt när man inte känner sig modig är mod; att handla beslutsamt när man känner sig förvirrad är klarhet.”
”Vi är inte ansvariga för precis allt vi råkar ut för, däremot bär vi det fulla ansvaret för hur vi hantera det och vilken mening vi ger det.”(Guy Corneau)
”Lyssna på ditt sinne men lita på ditt inre.”
”Så snart du kan lita på dig själv vet du hur du ska leva.”

Min filosofi

Jag arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt då vi människor är väldigt olika. Detta innebär att jag kombinerar teorier och erfarenheter från olika terapeutiska inriktningar för att möta dina och Era behov. Jag har en helhetssyn på människan där mentala, känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov alltid finns med i samtalen. Jag har en positiv syn på livet och en tro på att trots alla hinder och svårigheter som vi erfara berikas livet med möjligheter. Det finns inom varenda en av oss en inre drivkraft och en styrka att göra de förändringar som vi önskar utifrån de förutsättningar och de förmågor som vi har. Det är den förmågan som jag tillsammans med dig/er vill driva fram och förstärka under våra möten.

Det som kännetecknar mitt sätt att arbeta är att jag tycker om mitt arbete. Jag är strukturerad, empatisk, närvarande och engagerad. Teori och praktik är viktigt men kärnan i psykoterapin är baserad på trygga möten. Jag har erfarenhet av att arbeta med människor med olika typer av svårigheter och kulturell bakgrund. Det är för mig en självklarhet att bemöta alla med respekt, en öppenhet oavsett etnisk tillhörighet, könsidentitet eller trosinriktning.