Erbjuder handledning för dig som arbetar med människor inom t e x skola, idrotts förening, företag, behandlingshem, vård- & omsorg och socialtjänst.

Hos mig får du metod handledning individuellt eller i grupp. Med metod handledning innebär stöd i att använda evidensbaserade metoder för god och kvalitativ bemötande och vård. Handledning har stöd i evidensbaserade handlednings metoder. Arbetssättet är strukturerat, ett tillåtande och öppet klimat, ny kunskap och god pedagogik.

Varför är regelbunden handledning viktigt:

 • Inom människor vårdande yrken uppstår ständigt situationer som kräver både etisk eftertanke och snabba beslut. I arbetet med ungdomar och människor som är sjuka eller befinner sig i svår kris är behovet stort att i efterhand få möjlighet att diskutera och reflektera.
 • Vi arbetar ofta i omorganisationer för att spara pengar. Detta i sin tur innebär krav på hög professionell empati. Det kan inte åstadkommas om inte en organiserad riktad handledning erbjuds. Den stressade vardagen ger inte utrymme för någon djupare reflektion. Där går man ofta gå på den akuta känslan och ”släcker småbränder”
 • Förmågan att analysera en svår situation kräver kunskap om sig själv och andra. I handledning ges utrymme för att lära sig att handskas med sina egna och andras känslor.
 • Du får möjlighet att reflektera individuellt eller tillsammans med kollegor av samma eller skiftande yrkestillhörighet.
 • Regelbunden och väl genomförd handledning skapar en större säkerhet hos de anställda.
 • Du får större insikt i hur du själv och andra tänker, känner och reagerar. Det blir lättare att sätta gränser och hantera mötet med människor. Du vågar stå upp för det du tror på.
 • Leder till ökad möjlighet att få perspektiv på arbetet.
 • Ökad möjlighet till att kontinuerligt utveckla sig själv, sina kunskaper och verktyg.
 • Stärka sig själv i sin professionella roll.
 • Reflektera kring förhållningssätt i olika situationer.
 • Balansera det emotionella med det professionella.
 • Ventilera de utmaningar man stöter på i sin vardag.

Tillvägagångssätt inledningsvis

 • En kartläggning kring önskat ämne att diskutera utforskas.
 • Ett kontrakt innehållande gemensamma överenskommelser för handledning bearbetas.
 • Målet med handledning utarbetas.

Har som strävan att få till ett tryggt, öppet, vänligt, tillåtande och utvecklande handledningsklimat. Jag arbetar gärna med aktiva erfarenhetsbaserade inslag i handledning, t e x demonstrationer, fallbeskrivningar, övningar och rollspel.