Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende. Det tar sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Ofta reagerar de med samma affekt som de presenteras för. Orsaken till det är att affekt smittar, men att de flesta av oss som ganska små lär oss att skilja på om det är vår egen affekt eller någon annans vi känner. Det gör en del människor inte. De kan inte skilja mellan egen och andras affekt, vilket till exempel innebär att de blir arga om man skäller på dem.

I arbetet med problemskapande beteende jobbar vi med tre verktygslådor:

  • Verktyg för hantering av svåra situationer utan att trappa upp konflikter.
  • Verktyg för utvärdering av varför det blev fel.
  • Verktyg för förändring så att det inte händer igen.

Metoden är lämplig för föräldrar, pedagoger och behandlingspersonal.