Anknytningsteorin anses vara en viktig psykologisk teori för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. En del människor har lätt att leva i nära relationer, andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Om vi inte gör någonting åt det.

Vi lär oss att skapa relationer genom erfarenhet. Den eller de personer som tar hand om oss när vi föds är livsviktiga för oss. Det har en tendens att prägla vårt sätt att relatera till andra människor.
Jag använder mig av teorin i bedömning av relationellt förhållningssätt.

Anknytningsteorin