Mindfullness är en meditationsteknik och en livsfilosofi med rötter ifrån zenbuddismen och handlar om sinnesnärvaro. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfullnessträning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfullness används också inom idrotten, i ledarskap, personligutveckling och skolan.

Mindfullness handlar om att vara närvarande i nuet. För det är i nuet vi lever, det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Att ha ett accepterande förhållningssätt till dig själv och andra är en viktig del i mindfullness. Att du ser kärleksfullt och ömsint på dig själv eller i alla fall skapar en neutral självbild har stor betydelse för att du ska må bra.

Att vara mindfull är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Därmed följer att du snabbare upptäcker dina kroppssignaler på för hög stress och dina stresstankar så att du kan bryta den onda spiralen. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt. Dina värderingar, övertygelser och mål är grunden för att välja och söka mening i livet. Mindfullness hjälper dig att: minska stress och oro, sova bättre, fokusera på det väsentliga, blir mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig, bli mer kärleksfull och medkännande, leva i balans och mer i nuet, öka ditt tålamod, öka din förmåga att möta svårigheter, öka din livskvalité och förbättra hantering av smärta.

Forskning visar att mindfullness har goda effekter på minskad stress, ökad självinsikt, ökad självmedkänsla, ökad  koncentration, bättre sömn, ökad fokus, ökad uppmärksamhet och hantering av smärta.
Genomförs individuellt eller i grupp.

Mindfullness