Det finns ett stort behov av psykologisk behandling. Det råder brist på personal med kompetens för psykologisk bedömning och behandling. Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för behandling vid psykisk ohälsa behövs framförallt en kraftig ökad tillgång till psykologisk behandling. Väsentliga delar av rekommendationerna i de nya riktlinjerna avser behandling av barn och ungdomar. Den ökade psykiska ohälsan inom den gruppen ställer stora krav på tidig upptäckt och ökad tillgänglighet till psykologisk behandling. Det stora behovet av psykologisk behandling överstiger idag tillgången, vilket i kortare perspektiv kan leda till ökat lidande för individen och omgivningen.

KBT - kognitiv beteendeterapi