Företagsvård

Erbjuder ert företag tillgång till förebyggande insatser som ger friska, effektiva och motiverade medarbetare som är stolta över sin arbetsgivares hälsofrämjande arbete. Hur får man ut det bästa av sina medarbetare utan att hota med negativa konsekvenser? Hur hanterar man svåra medarbetarsamtal? Hur tar man ut riktningen för sin egen karriär? Hur hanterar man den press och stress det innebär att arbeta på utsatta högre positioner? Jag erbjuder följande:

  • Psykologisk rådgivning för alla anställda som uppvisar tidiga symtom på psykisk ohälsa.
  • Behandling för de som uppfyller diagnos.
  • Föreläsningar gällande stress och utmattning.
  • Träning i att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa.
  • Krisstöd.
  • Konflikthantering.
  • Handledning och utbildning i olika psykologiska tillstånd.

Försäkringsvård

När du drabbas av psykisk ohälsa eller behov av stöd kan du ta kontakt med din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag för stöd i finansiering av psykologiska insatser. Informera att du vill gå i psykologisk behandling hos Doreen Gibbs Psykoterapi AB. Försäkringsbolaget är välkommen att ta en direkt kontakt med mig.