Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod med utgångspunkt från att en persons tankar, känslor och beteenden hänger samman och går att påverka och förändra genom så kallad ominlärning. I KBT arbetar du med konkreta mål och hemuppgifter. Terapin går ut på att identifiera tankesätt och beteendemönster som ger upphov till ett försämrat mående. Tillsammans med terapeuten arbetar du med att förändra dessa för att kunna må bra. I KBT arbetar du framförallt med fokus på nuet och framtiden. Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till svårigheter så att dessa försvinner, minskar eller blir hanterbara så att de inte längre utgör ett stort hinder.

Men även inom KBT används teorier som lyfter barndomens betydelse som till exempelvis anknytningsteorin. Den beskriver hur de första nära och känslomässiga relationerna i den tidiga barndomen påverkar ens sätt att förhålla sig till andra människor upp i vuxen ålder. KBT är den behandlingsform som i dagsläget enligt forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.