Tilläggsinformation

  • Swish betalning direkt vid anslutning av samtalet.
  • Fakturering till försäkrings, företags, konsultuppdrags ärenden.
  • Sent återbud samma dag, uteblivet besök debiteras, faktureras med full avgift.
  • Innehar i nuläget enbart vårdavtal med Jönköpings Region Specialist psykiatri. Remiss utfärdas till mig av specialist psykiatrin.

* Videosamtal via Kaddio, ett säkert system, inloggning via BankID
** Familjerådgivning avser förälder + ungdom, båda föräldrarna + ungdom, föräldrarna