CFT är en KBT-terapi med inslag ifrån anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddistiska meditationer.
I CFT arbetar du med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar. I terapin tränar du bland annat upp ett varmt omhändertagande och förhållningssätt till dig själv och andra. En styrka för att kunna hantera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Målet är att utveckla en del av dig själv som du har med dig ut i livet. Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla.

Men CFT passar alla människor eftersom vi mår bra av att träna hjärnan i välmående. Metoden kan vara extra hjälpsam om du har låg självkänsla, ångest, oro, kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv. Metoden påvisar starkt forskningsstöd och goda effekter på relationer, stress, nedstämdhet, ångest, är självkritik, empatisktrötthet och altruistiskt beteende.

CFT - Compassion Fokuserad Psykoterapi