Under livet hamnar vi i situationer eller upplever händelser som är påfrestande och bekymmersamma på olika sätt. Idag vet vi att kroppen och vårt psyke har en enastående förmåga att återhämta och reparera sig, men ibland räcker inte den egna förmågan till. Det är då vi behöver få psykoterapeutisk hjälp av en leg. psykoterapeut.

Psykoterapi är en psykologisk behandling med stöd i vetenskaplig forskning. Den terapeutiska relationen präglas av ett gemensamt utforskande av det inre livet och hur det påverkar tankar, känslor och relationer till sig själv och andra. Genom ökad medvetenhet om livsmönster och strategier blir det möjligt att göra en förändring. Att stanna upp och konfrontera de upplevelser och känslor som du hittills värjt dig mot kan kännas både påfrestande och skrämmande. Men också som en frigörande och helande process.

Genom en ökad insikt om dig själv och hur du fungerar i möte med andra blir du mer fri att välja hur du vill leva ditt liv. När förmågan att ta ansvar för ditt liv ökar kommer du uppleva att du lever efter din fulla potential. Du känner dig modigare och tryggare och du kommer ha större ångesttolerans. Samt kunna hantera svårigheter som dyker upp i ditt liv på ett mer konstruktivt sätt.

Terapin inleds med ett bedömningssamtal. Syfte är att kartlägga och utforska bakomliggande faktorer till problemområdet samt undersöka vad du vill förändra och har för mål med behandlingen. Terapin kan vara en kortare tidsbegränsad kontakt eller en längre kontakt beroende på problematiken och behovet. Viktigt att du skapa tid och utrymme i din planering när du bestämmer dig för att gå i psykoterapi.